02

Yung Hugo

Yung Hugo là một Rapper thuộc nhóm dân tộc thiểu số của Myanmar, Karen. Bắt đầu ra mắt chính thức vào năm 2018, anh ấy đã hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc theo một phong cách riêng độc đáo, là một trong những nghệ sĩ đầu tiên sử dụng BG18. Với album chính thức đầu tiên, Bless, Yung Hugo đã đứng đầu các bảng xếp hạng quốc gia trong những tháng đầu năm 2020. Một bài hát trong album Bless mang tên ‘Just Friends’ đã gây được tiếng vang lớn trong giới trẻ và đứng đầu bảng xếp hạng quốc gia trong một thời gian dài. Để quảng bá bản sắc và ngôn ngữ dân tộc, anh ấy đã thực hiện một bài hát có tên Yabwar Kalu bằng tiếng Karen mẹ đẻ của mình vào tháng 12 năm 2019. Mặc dù bài hát được làm bằng tiếng dân tộc, nhưng nó đã là một hit trên khắp Myanmar. Bài hát đó được dùng như một phương tiện để quảng bá ngôn ngữ và văn hóa dân tộc Karen trong người dân Myanmar.

Image of Yung Hugo
Social Media IconSocial Media IconSocial Media Icon
03

Video

  • 2021

    Immortal Hero Remix - Yung Hugo ft Mobile Legends: Bang Bang

    Stream:

    Social Media Icon